Regulamin

Regulamin

REGULAMIN


Postanowienia ogólne
1. Strona internetowa „www.medico-dent.pl” prowadzona jest przez firmę:
Medico-Dent Dorota Kacprzak
al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 93A, 94-051 Łódź
NIP: 6662056066
REGON: 100765969
tel.: 535 308 608
e-mail: kontakt@medico-dent.pl
Nr rach. Bank.: 17 1090 1203 0000 0001 0157 8628
zwaną dalej „Medico-Dent”

2. Strona „www.medico-dent.pl” nie jest sklepem internetowym i nie ma funkcjonalności pozwalającej na dokonanie zakupu produktów. Przeznaczenie strony: informacja o nowościach produktowych firmy Medico-Dent, informacja o promocjach oraz konkursach prowadzonych przez firmę Medico-Dent.

3. Przedstawione na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

4. Kupującym („Klientem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia niniejszej strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

6. Zakupu towarów oraz zawierania umów sprzedaży lub świadczenia usług można dokonać bezpośrednio w siedzibie firmy, w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 93A.

7. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.

8. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania przez obie strony. Realizacja zamówień płatnych gotówką lub za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie firmy Medico-Dent.

Odpowiedzialność za treść
9. Medico-Dent odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

10. Informacje zamieszczane przez firmę Medico-Dent na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

11. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

12. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść firma Medico-Dent nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

Prawa autorskie
13. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz firmy Medico-Dent bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

14. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody firmy Medico-Dent.

15. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Klienta skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Postanowienia końcowe
16. Firma Medico-Dent dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

17. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, klient może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@medico-dent.pl

18. Firma Medico-Dent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zamieszczony na stronie.

19. Strona www.medico-dent.pl używa plików cookies do prawidłowego działania i do zbierania statystyk odwiedzin. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony należy wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.