Implanty

Implanty

Implanty stomatologiczne

Implanty stomatologiczne stanowią najbardziej nowoczesne rozwiązanie, symulujące idealnie naturalny wygląd uzębienia.
Implantologia zdaje się być obecnie najdoskonalszą techniką uzupełniania braków w uzębieniu. Zachowuje ona przy tym perfekcyjny, estetyczny wygląd uzupełnień stomatologicznych. Implanty uznane są za praktyczny, trwały i pozbawiony dyskomfortu sposób na polepszenie jakości życia pacjentów.


Struktura implantu

Implanty stomatologiczne zbudowane są ze sztucznego korzenia wykonanego z trwałego materiału, jakim jest tytan. Korzeń taki, stanowi bazę, na której lekarz dentysta odbudowuje ząb. Implant jest więc niewielkim tytanowym wkrętem umieszczanym na stałe w kości żuchwy lub szczęki. Stosowanie takiego metalu jest spowodowane tym, iż tytan jest doskonale tolerowany, przez organizm ludzki, nie wywołuje alergii ani odrzutów. To pozwala na szybką integrację wszczepu z kością. Natomiast proces gojenia trwa kilka miesięcy, jest to jednak stosunkowo krótki czas zważywszy na to, że zachodzi wówczas całkowite zrośnięcie wkrętu z kością. Pozwala to na syntezę zbliżonego do naturalnego, stabilnego i mocnego fundamentu do odbudowy protetycznej. Może mieć ona postać korony, mostu lub protezy całej lub częściowej. Najczęściej stosowanymi typami koron są cyrkonowa lub porcelanowe. Odcień zęba syntetycznego dopasowywany jest do koloru naturalnych zębów pacjenta. Należy nadmienić, iż korona protetyczna to sztuczny ząb, który mocowany jest do implantu. Pełni on bezsprzecznie funkcję zęba naturalnego.


Zastosowanie implantów

Czasami korony stosowane są nie tylko do uzupełnienia braków w uzębieniu, ale również jako struktury ukrywające uszkodzenia istniejących zębów. Bywa, że korona zakładana jest aby zabezpieczyć ząb stały przed złamaniem, bądź stanowi element naprawczy złamanego zęba, służy do umocowania mostu, opcjonalnie może stanowić pokrycie zęba po leczeniu kanałowym. Implanty stosowane są gdy brak jest w szczęce pojedynczego zęba albo kilku zębów. Oczywiście możliwe jest także wstawienie tylu implantów, ile brakuje zębów. Przy wielu zębach do uzupełnienia stosowane jest także kilka wszczepów i tworzenie podparć dla mostów. Już dwa, prawidłowo osadzone implanty zagwarantują potrzebne umocowanie i stabilizację protezy całkowitej. Każdy przypadek jest jednak wysoce indywidualny i lekarz stomatolog ma obowiązek doboru jak najbardziej korzystnego rozwiązania.

Korona

Rodzaje koron

Korona jest to uzupełnienie stałe, które może być usunięte tylko przez stomatologa. Przy jej wyborze należy rozpatrzeć wszelkie możliwości.

Na rynku dostępne są różne typy koron:

 • korona metalowa - wykonana z różnych stopów metali. Niepolecana, ze względu na znikomą estetykę, brak jej naturalnego kolorytu zęba.
 • korona akrylowa - wykonana z akrylu w barwie naturalnych zębów pacjenta. Ma jednak wadę, jaką jest niedostateczna trwałość, stąd też stosowana jest głównie jako uzupełnienie tymczasowe.
 • korona metalowa licowana akrylem - korona taka zbudowana jest z metalu, a od strony przedniej pokryta akrylem w kolorze zębów naturalnych. Niemniej jest rzadko stosowana, ze względu na obniżoną trwałość i niedostateczną estetykę.
 • korona ceramiczna - wykonana z porcelany, jest rozwiązaniem wysoce estetycznym. Jej kolor można idealnie dobrać do koloru zębów własnych pacjenta. Jej jedyną wadą jest cena.
 • korona metalowa licowana porcelaną - korona wykonana jest z metalu, a pokryta całościowo porcelaną. Dobrze imituje zęby własne pacjenta. Rozwiązanie to jest najczęściej wybierane.
 • korona cyrkonowa - cechuje się największą wytrzymałością. Korona taka ma dużą przenikliwość świetlną. Ta ostatnia cecha zbliża nadzwyczaj koronę wykonaną z cyrkonu do wyglądu naturalnych zębów, poprzez zachowanie ich właściwości optycznych.
Korona, implant

Rodzaje implantów

Na rynku stomatologicznym dostępne jest także dość dużo typów implantów, wśród nich najczęściej stosowane to:

 • amerykańskie (Astra Tech, Bicon, BioHorizons, Biomet 3i, Dental, Dentis, Imtec Endure, Intra-Lock, Keystone, Zimmer)
 • niemieckie (Sky)
 • szwajcarskie (Camlog, Nobel Biocare, Straumann)
 • izraelskie (Adin)
 • izraelsko-chińskie (AlphaBio)
 • koreańskie (Dentis)

Oczywiście ze względu na pochodzenie, implanty różnią się ceną, jakością i wytrzymałością. Dobór odpowiednich implantów należy przedyskutować ze swoim lekarzem stomatologiem.


Historia implantów

Pierwsze implanty na świecie zostały wszczepione w 1965 roku, przez szwedzkiego naukowca, prof. Per-Ingvar'a Branemark'a. Dlatego zyskał on miano ojca implantologii stomatologicznej. Założone przez niego 4 implanty tytanowe do dziś pełnią swoją rolę, a minęło już prawie pół stulecia. Na tej podstawie oraz dzięki rozwojowi technik implantologii można pokusić się o stwierdzenie, że prawidłowo wstawione i monitorowane implanty mogą z powodzeniem służyć pacjentowi dożywotnio. Nieoceniona w tym wypadku jest współpraca pacjenta. Dużą rolę odgrywają wizyty kontrolne, jak również dokładna higiena jamy ustnej na co dzień oraz stosowanie się do zaleceń lekarza. Dzięki doświadczeniu lekarzy MEDICO-DENT, stosowaniu nowoczesnych materiałów i aparatury bezsprzeczne jest osiągnięcie zamierzonego efektu.


Plan wizyt

Przedstawiony plan wizyt jest ogólnym i najczęściej stosowanym schematem, jednakże w zależności od rodzaju wykonywanej pracy może on ulec drobnym zmianom.

I wizyta - konsultacja implantologiczna

Wizyta ta pozwala na określenie warunków w jamie ustnej, opisie środowiska do implantacji, sprawdzenie stanu kości szczęk. Wykonywane jest to w oparciu o diagnostykę radiologiczną, a więc zdjęcia tomograficzne i pantomograficzne. Przeprowadzane są badania szczegółowe. Wszystkie stany chorobowe zębów i jamy ustnej m.in. kamień nazębny i próchnica należy najpierw wyleczyć. Tkanka miękka musi charakteryzować się odpowiednim, zdrowym zabarwieniem, mieć właściwą grubość. Pod uwagę brane są także ogólny stan zdrowia pacjenta, przebyte choroby, przyjmowane leki, bądź ewentualne nałogi. Ciąża, stany chorobowe typu cukrzyca, nowotwory, osteoporoza, itp., a także palenie tytoniu uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegu.

Jeśli okaże się, że nie ma przeciwwskazań do zastosowania implantów, wówczas ustalony zostaje dalszy plan działania.

II wizyta - zabieg wszczepiania (jedno- lub dwufazowy)

Wizyta ta (lub dwie) obejmuje wywiercenie drobnych otworów w kości i wkręcenie w nie tytanowych implantów. Zabieg wszczepiania zajmuje około 60 minut i jest całkowicie bezbolesny, wykonywany pod znieczuleniem miejscowym.

III wizyta - modelowanie środowiska protetycznego

Po przeprowadzeniu zabiegu dochodzi do osteointegracji – wspomnianego wcześniej procesu zrastania się kości z tytanowym wkładem. Jeżeli z jakiś powodów, niezależnych od pacjenta dojdzie do odrzucenia implantu przez organizm, zabieg ten jest powtarzany bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Drugi etap polega na odsłonięciu implantu i wkręceniu w niego tzw. śruby gojącej. Oznacza to, że po ustabilizowaniu się implantu i zintegrowaniu z kością następuje jego odsłonięcie. Lekarz implantolog nacina wówczas błonę śluzową położoną bezpośrednio nad wszczepem i wkręca w implant śrubę gojącą. Celem tego elementu jest akceleracja gojenia się błony śluzowej w bezpośrednim otoczeniu implantu. Pozwala to na wymodelowanie kształtu dziąsła tak, aby stanowiło środowisko dla korony protetycznej, która zostanie naniesiona na implant. Okres regeneracji po tych pracach trwa około 2 tygodni. Po tym czasie można wykonać uzupełnienie protetyczne.

IV i V wizyta - odbudowanie protetyczne

Po upływie czasu, w jakim dochodzi do gojenia się wszczepu, czyli około 2 do 6 miesięcy, w zależności od skłonności organizmu pacjenta, lekarz stomatolog przeprowadza odbudowę protetyczną na implancie.
Pobrane zostają wyciski, potrzebne do poprawnego wykonania odbudowy protetycznej. Ustalony zostaje kolor zęba. Ostateczne ukształtowanie struktury protetycznej trwa od 1 do 3 tygodni. Cena tej usługi jest różna, zależna jest bowiem od typu odbudowy i użytych do niej materiałów protetycznych.

Na ostatniej wizycie lekarz kończy zakładanie implantów poprzez osadzenie na łączniku (filarze protetycznym) korony. Całość zostaje wkręcona do implantu.
Po zabiegu należy stosować się do wskazówek dotyczących higieny jamy ustnej w warunkach po założeniu implantu. Ponadto wskazane są okresowe wizyty kontrolne, których terminy warto niezwłocznie ustalić.


Opinia pacjentów

Pacjenci korzystający z rozwiązania, jakim jest wstawienie implantów stomatologicznych, chwalą je za wyjątkowy komfort użytkowania. Mówią o tym, że nie odczuwają żadnej różnicy pomiędzy implantami a własnymi zębami.